DAK Compleet Verkeersschadeverzekering

De DAK Compleet Verkeersschadeverzekering biedt de klant dekking voor schade opgelopen als gevolg van een verkeersongeval. Niet alleen als bestuurder of inzittende in de eigen auto maar ook als fietser, voetganger of passagier in het openbaar vervoer. Het dekkingsgebied is gelijk aan de landen van de groene kaart.

Deze verzekering vergoedt schade door letsel, overlijden en/of de beschadiging van kleding en particuliere bagage.

  • Gezinsleden en andere huisgenoten ook meeverzekerd
  • White label product!

Voor wie is deze verzekering

Alle particuliere huishoudingen in Nederland.

Basisdekking

Keuze uit:

  • €500.000.-
  • €1.000.000,-

Geen.

Deze verzekering biedt geen dekking voor als verzekerde het ongeval met opzet heeft veroorzaakt. Of als de verzekerde op het moment van het ongeval onder invloed was van alcoholhoudende drank of enig bedwelmende, verdovende, opwekkende of soortgelijke middelen, waaronder soft- en harddrugs.

Geen.

De premie wordt vastgesteld op basis van:

  • de gekozen verzekerde som
  • gezinssamenstelling
  • eventuele regiotoeslag
  • Wij verminderen de schadevergoeding met 25% wanneer jouw klant tijdens een ongeval met een motorrijtuig geen veiligheidsgordel om had of geen valhelm droeg en als dit in strijd is met de wettelijke verplichting.
  • Wij verminderen de schadevergoeding met 50% wanneer je tijdens een verkeersongeval gebruik maakt van een smartphone, tablet of computer.
  • Dit is een serviceproduct. Dit betekent dat er minimaal 3 andere verzekeringen via DAK volmacht gesloten moeten worden.

Er wordt op dit product geen pakketkorting verleend.

Wil je precies weten wat we verzekeren?

Bekijk dan de verzekeringskaart en voorwaarden.

Downloads