DAK Compleet Kostbaarhedenverzekering

Met de DAK Compleet Kostbaarhedenverzekering verzekert jouw klant zijn kostbare, waardevolle bezittingen zoals dure horloges, lijfsieraden, foto- en filmapparatuur of muziekinstrumenten tegen beschadiging, diefstal, verlies of vermissing.

 • Wereldwijde dekking
 • White label product
 • Ruime schadevergoeding

Voor wie is deze verzekering

De DAK Compleet Kostbaarhedenverzekering is geschikt voor personen die hun kostbaarheden zowel binnen als buiten het woonhuis en overal ter wereld willen verzekeren tegen beschadiging, diefstal, verlies of vermissing.

Basisdekking

Wij verzekeren de op polis omschreven kostbaarheden tegen materiële schade veroorzaakt door:

 • Diefstal, verlies of vermissing
 • Een plotselinge en onverwachte andere gebeurtenis

Het verzekerd bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de waarde van de zaken die je wilt verzekeren.

Deze verzekering biedt onder andere geen dekking als het ongeval ontstaan is door of het gevolg is van:

 • opzettelijk toegebrachte schade
 • diefstal als gevolg van onvoldoende zorg
 • schade ontstaand door normaal gebruik, bewerking, reiniging of reparatie
 • geleidelijk ontstane schade zoals slijtage, mot
 • schade tijdens verhuur
 • bij (muziek)instrumenten en apparatuur: overbelasting, kortsluiting, zelfverhitting of uitsluitend schade aan lampen of buizen, snaren, rietjes, trommelvellen en stokken.

De premie wordt vastgesteld op type kostbaarheid.

 • De volgende kostbaarheden zijn te verzekeren: lijfsieraden, foto- en filmapparatuur, muziekinstrumenten akoestisch / elektrisch en bijbehorende geluidsapparatuur, medische instrumenten en hulpmiddelen, optische instrumenten en overige kostbaarheden (op aanvraag).
 • Voor sieraden, juwelen, horloges is een taxatierapport vereist. Voor nieuwe voorwerpen kan in de meeste gevallen volstaan worden met de aankoopnota. Het rapport of de nota dient o.a. een omschrijving van de bijzonderheden als zetting, karaat of gewicht te bevatten. Het taxatierapport mag bij het ingaan / acceptatie van de verzekering niet ouder zijn dan drie jaar. De geldigheidsduur van een taxatierapport is drie jaar. Voor de overige, eerder genoemde, objecten is een gespecificeerde opgave vereist met vermelding van merk, model, serienummers, waarde etc. plus een recente aankoopnota.
 • Je kan deze verzekering alleen voor jouw klant afsluiten als ook de inboedel bij DAK Volmacht is of wordt verzekerd.

Limieten

 • Maximaal €100.000 per risicoadres voor alle rubrieken tezamen.
 • Verhouding tussen reguliere inboedel en kostbaarheden 80%/20%. Afwijkingen hierop in overleg.
 • Een object kan verzekerd worden tot €25.000.
 • Horloges met een waarde van € 25.000 of meer zijn in overleg acceptabel om te verzekeren.

Er wordt op dit product geen pakketkorting verleend.

Wil je precies weten wat we verzekeren?

Bekijk dan de verzekeringskaart en voorwaarden.