DAK Compleet Rechtsbijstandverzekering

Met de DAK Compleet Rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van juridische hulp bij een conflict. En er is gratis telefonisch advies om conflicten te voorkomen.

 • Keuze uit maximale externe kosten: € 25.000,- of € 50.000,-
 • Maximale vrije advocaatkosten: keuze uit € 3.000,- € 6.000,- of € 12.000,-
 • Echtscheidingsmediation (minimaal 3 jaar polis en 1 jaar getrouwd)

Voor wie is deze verzekering

Alle particuliere huishoudens in Nederland.

Basisdekking

 • Particulier Optimaal

– Letsel, Verkeer, Wonen, Werk & inkomen, Aankopen, Familie & relatie.
– Mogelijk om motorrijtuigen, burenrecht en arbeidsrecht mee te verzekeren.
– Ben je in het bezit van een eigen (hoofd)woning of tweede woning voor eigen gebruik? Dan kan je juridische hulp bij een conflict over (ver)koop of (ver)bouw van de eigen woning en voor een conflict met de overheid over de woning meeverzekeren.

 • Particulier Optimaal Plus

Met de dekking Particulier Optimaal Plus zijn ook meeverzekerd geschillen: rondom bezit, aan-/verkoop & onderhoud Pleziervaartuigen, 2e woning in het buitenland, financiën, fiscaal- en vermogensbeheer én mediation bij echtscheiding.

 • Verkeer

– In de DAK Compleet Autoverzekering zit geen rechtsbijstand dekking. Deze kan via de losse module ‘Verkeer’ op de DAK Compleet Rechtsbijstandsverzekering meegenomen worden. En voor een tweede verzekering in het DAK Compleet pakket ontvang je al 2% pakketkorting!
– Deze module is ook onderdeel van de dekking Particulier Optimaal of Plus. Juridische hulp voor het verhalen van schade opgelopen door jouw in het verkeer, juridische hulp bij geschillen met betrekking tot de aan-/verkoop en onderhoud van motorrijtuigen, juridische hulp bij geschillen over overeenkomsten in verband met vakantiereizen.

 • Woning

Deze module kan los gekozen worden voor huiseigenaren maar is ook onderdeel van de dekking Particulier Optimaal of Plus. Juridische hulp bij een geschil over aan- en verkoop of (ver)bouw van de woning, conflicten met de overheid over bijvoorbeeld een bouwvergunning of het vaststellen van een bestemmingsplan.

 • Eigendom onroerende zaken

Met deze dekking kan je voor maximaal drie panden het eigendomsrisico van apart gelegen onroerend goed meeverzekeren die je niet zelf in gebruikt heeft. Per pand dient het aanvraagformulier Aanvullende dekking Eigendom/Verhuur Onroerend Goed ingevuld te worden. Op basis van de in dit aanvraagformulier verstrekte gegevens zal worden beoordeeld of, en zo ja, onder welke voorwaarden en tegen welke premie de aangevraagde verzekering kan worden afgesloten/aangeboden.

 • Verhuur onroerende zaken

Met deze dekking kan je voor maximaal drie panden de hoedanigheid van verhuurder van apart gelegen onroerend goed meeverzekeren die je in eigendom heeft. Deze dekking kan alleen in combinatie met de dekking Eigendom onroerende zaken worden afgesloten. Per pand dient het aanvraagformulier Aanvullende dekking Eigendom/Verhuur Onroerend Goed ingevuld te worden. Per pand dient een kopie van het huurcontract bijgevoegd te worden. Op basis van de in dit aanvraagformulier verstrekte gegevens zal worden beoordeeld of, en zo ja, onder welke voorwaarden en tegen welke premie de aangevraagde verzekering kan worden afgesloten/aangeboden.

Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook echtscheiding, opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.
Verder komen je opgelegde boetes, geldstraffen en dwangsommen niet voor vergoeding in aanmerking.

 • Franchise € 175,-
 • Vrije advocaatkeuze eigen bijdrage van € 250,-

De premie wordt vastgesteld op basis van:

 • gezinssamenstelling
 • keuzedekking
 • verzekerde bedragen
Aantal verzekeringen
Kortingspercentage*
1 0%
2 2%
3 4%
4 6%
5 8%
6 10%

*Auto telt één keer mee voor pakketkorting.

Wil je precies weten wat we verzekeren?

Bekijk dan de verzekeringskaart en voorwaarden.