Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van DAK Intermediairscollectief is er op gericht om een aantrekkelijke werkgever te zijn en de medewerkers een adequate beloning te geven. Wij koppelen een juiste beloning aan onze bedrijfsdoelstellingen, te weten het voeren van een solide onderneming, het beheersen van risico’s en een zorgvuldige behandeling van klanten.

Om die reden hebben wij in de arbeidsovereenkomst de variabele beloning voor onze medewerkers afhankelijk gemaakt van de financiële resultaten, de persoonlijke prestaties en de mate waarin de klant ons beoordeelt. De klantbeoordeling meten wij door het houden van klanttevredenheidsonderzoeken. Hiermee bereiken wij dat van het beloningsbeleid geen prikkels uitgaan die leiden tot het nemen van ongewenste risico’s of onzorgvuldige klantbehandeling.