Klachten

Kunnen wij je ergens bij helpen?

De mensen van DAK doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarvoor is jouw mening belangrijk! Ben je niet tevreden over onze service? Laat het ons weten!
Wij stellen alles in het werk om jouw klacht goed af te handelen.

Vraag het eerst aan je adviseur

Wij raden je aan je klacht eerst met je adviseur te bespreken. Je adviseur behartigt jouw belangen en is je eerste aanspreekpunt. Vaak kan je adviseur je snel helpen.

Jouw klacht schriftelijk aan ons melden

Kom je er met je adviseur niet uit? Meld je klacht aan ons. Wij zoeken dan samen met jou naar een goede oplossing. Je kunt je klacht melden per e-mail via klachten@dak.nl of schriftelijk aan:

DAK intermediairscollectief
T.a.v. de Klachtencoördinator
Postbus 645
3430 AP NIEUWEGEIN
Je ontvangt binnen drie werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging.

We proberen je binnen tien werkdagen te informeren over ons definitieve standpunt. Mochten we meer tijd nodig hebben, bijvoorbeeld omdat we de klacht verder moeten onderzoeken, dan laten we je dat ook binnen tien werkdagen weten.

Wij verzoeken je de klacht binnen een redelijke termijn te melden, zodat de klacht tijdig kan worden opgelost en DAK zijn processen kan verbeteren als dat van toepassing is. Daarnaast verwijzen wij je naar de wettelijke verjaringstermijn.

Kom je er met DAK niet uit?

Slagen wij er volgens jou niet in om je klacht tot jouw tevredenheid op te lossen? Dan kun je het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) inschakelen. Het KiFiD is een onafhankelijk loket voor geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Je kunt binnen drie maanden na ontvangst van het definitieve standpunt van DAK een klacht indienen bij het KiFiD.

Op www.kifid.nl vind je meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD. Het KiFiD is ook bereikbaar via (070) 333 89 99 of per post: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

DAK is aangesloten bij het KiFiD onder nummer: 300005319.

Rechter

Als je geen gebruik wilt maken van de hierboven genoemde mogelijkheden voor klachtenbehandeling, of niet tevreden bent over de uitkomst, kun je het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op. Je vindt onze contactgegevens in het contactblok op deze pagina.

Contactgegevens