Klachten

Kunnen wij je ergens bij helpen?

DAK streeft naar een optimale dienst- en serviceverlening. Jouw mening is daarbij uitermate belangrijk. Indien onze dienst- of serviceverlening niet naar je wens verloopt, vernemen wij dat graag. Wij stellen alles in het werk om jouw klacht goed af te handelen.

Vraag het eerst aan je adviseur

Wij raden je aan jouw klacht eerst met je adviseur te bespreken. Hij behartigt jouw belangen en is je eerste aanspreekpunt. Vaak kan je adviseur jouw onvrede snel verhelpen.

Jouw klacht schriftelijk melden aan ons

Komt je er met jouw adviseur niet uit, dan kun je jouw ongenoegen aan ons kenbaar maken. Wij zullen dan samen met je naar een passende oplossing zoeken. Je kunt Jouw klacht melden per e-mail via klachten@dak.nl of schriftelijk aan:

DAK intermediairscollectief
T.a.v. de Klachtencoördinator
Postbus 645
3430 AP NIEUWEGEIN
Je ontvangt binnen 3 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen ons definitieve standpunt aan je mee te delen. Mocht de afwikkeling om gegronde redenen – er is bijvoorbeeld nader onderzoek nodig – niet mogelijk zijn binnen deze periode dan zullen wij je dat ook binnen 10 werkdagen laten weten.

Kom je er met DAK niet uit?

Als wij er naar jouw mening niet in slagen je klacht tot tevredenheid op te lossen, kun jij je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Je kunt binnen drie maanden na ontvangst van het definitieve standpunt van DAK een klacht indienen bij het KiFiD.

Op www.kifid.nl vind je meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD. Het KiFiD is ook bereikbaar via (070) 333 89 99 of per post: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

DAK is aangesloten bij het KiFiD onder nummer: 300005319.

Rechter

Als je geen gebruik wil maken van de hiervoor genoemde mogelijkheden tot klachtenbehandeling of de uitkomst daarvan onbevredigend vindt, kun je het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op via de vermelde telefoonnummers of e-mailadressen.

Contactgegevens