DAK Compleet Incassoservice

Via de DAK Compleet Incassoservice kun je als adviseur het incasseren van een abonnement vergoeding aan DAK uitbesteden. DAK neemt je hiermee veel administratief werk uit handen. Deze dienstverlening is voor klanten die een schadeverzekering van DAK Volmacht hebben.

Je kunt het jaarbedrag invullen dat wij bij de klant incasseren op basis van de gekozen premietermijn. Je hebt de mogelijkheid de premie over drie onderdelen te verdelen:

  • Belasting vrij

In de rapportage voor jouw administratie geven we geen specificatie van dit totaal.

  • Assurantiebelasting belast

In de rapportage voor jouw administratie staat het totale bedrag vermeld dat is geïncasseerd bij de klant en het bedrag aan assurantiebelasting dat moet worden afgedragen aan de belastingdienst.

  • BTW belast

In de rapportage voor jouw administratie staat het totale bedrag vermeld dat is geïncasseerd bij de klant en het bedrag aan btw dat moet worden afgedragen aan de belastingdienst.

Aanvragen

Je kunt de Incassoservice via jouw Verzekeringsportaal als product toevoegen. In de aanvraag worden door DAK een aantal specifieke noodzakelijke slotvragen gesteld die vanuit compliance gewenst zijn. Er wordt namens DAK Volmacht geïncasseerd. Om die reden mag de vergoeding alleen betrekking hebben op schadeverzekeringen. De algemene voorwaarden zijn ook alleen van toepassing op onze dienstverlening voor schadeverzekeringen. De premie wordt tegelijk met de abonnement vergoeding geïncasseerd. Je ontvangt de vergoeding via jouw rekening courant van DAK.

Vragen

Met vragen over rapportages en de incasso’s of voor het incasseren van een abonnement vergoeding op complexe producten neem je contact op met Financiën. Heb je vragen over de inregeling van Incassoservice onder DAK, dan kun je contact opnemen met het Support.