DAK tekent convenant voor versneld gebruik van brondata

Samen met ruim 40 ketenpartijen uit de hypotheekmarkt slaat DAK Hypotheken de handen ineen om het delen van brondata binnen de keten te versnellen. Hiervoor tekent DAK het convenant Accepteren hypotheek op basis van alleen brondata. Samen met de andere ketenpartijen onderstrepen we het belang en zorgen we dat adviseurs voor een grote groep klanten een hypotheekaanvraag geaccepteerd krijgen bij een geldverstrekker op basis van alleen brondata. Hiermee wordt het voor consumenten een stuk makkelijker om een hypotheekaanvraag te doorlopen.

Meer efficiëntie door minder documenten
Veel belanghebbenden zoals geldverstrekkers, consumentenorganisaties, adviesketens, adviseurs, leveranciers van CRM- en adviessoftware, Nationale Hypotheek Garantie (NHG), Hypotheken Data Netwerk (HDN), servicers, serviceproviders en consumentendataleveranciers hebben het convenant ondertekend. Zij gaan zich inzetten om het gebruik van brondata in de keten te versnellen. Hiermee verbetert de klantreis van de hypotheekaanvrager en verminderen documentstromen.

Gerichte actie voor meer gebruik brondata
Voor het aanvragen en accepteren van een hypotheek zijn veel gegevens van de consument nodig. Vaak leveren consumenten deze gegevens aan via verschillende documenten. Het is efficiënter, sneller en betrouwbaarder als zij de gegevens vanuit de bron aanleveren waar de gegevens worden bijgehouden (bijvoorbeeld bij het UWV of MijnOverheid). Maar ondanks de voordelen blijft het gebruik van brondata sterk achter bij de verwachtingen. Daarom hebben meer dan 40 partijen uit de hypotheekketen een convenant ondertekend met concrete afspraken. Het doel van het convenant is om uiterlijk 1 januari 2025, in ieder geval, een hypotheekaanvraag van een doorstromer in loondienst geaccepteerd te krijgen bij een geldverstrekker op basis van alleen brondata. Mits dit natuurlijk is toegestaan binnen wet- en regelgeving en het eigen interne beleid van de diverse belanghebbenden. Onderdeel van de afspraken is onder meer dat:

  • de hypotheekketen gebruik maakt van digitale brondata;
  • partijen gebruik van brondata technisch mogelijk maken;
  • adviesketens het gebruik van brondata als voorkeursroute aangeven bij adviseurs.

“Op het delen van data ligt al jaren de focus. En er zijn grote stappen gezet met de Inkomensbepaling Loondienst en het beschikbaar maken van gegevens van bijvoorbeeld  het Kadaster, Kamer van Koophandel en MijnOverheid,” vertelt Reinier van der Heijden, directeur HDN. “Mensen vinden real time duidelijkheid, betrouwbaar advies en een snelle afhandeling belangrijk. Om dit voor elkaar te krijgen is het delen van brondata de sleutel. NHG accepteert al een hypotheek op basis van alleen brondata, voor zover is toegestaan binnen wet- en regelgeving. Met het convenant willen we de krachten binnen de keten bundelen om sneller meer stappen te kunnen zetten. Elke partij heeft hierin zijn eigen rol en acties te doen en hier zijn in het convenant concrete afspraken over gemaakt. Ik vind het geweldig dat zoveel organisaties met het ondertekenen van het convenant zich aan deze afspraken hebben geconformeerd.”

Deelnemen
Als andere partijen uit de hypotheeksector ook graag deel willen nemen aan het convenant dan kan dat. Dit kan door een mail te sturen naar HDN, rveld@hdn.nl. Meer informatie over het convenant en de deelnemende partijen tot nu toe is te vinden op www.hdn.nl/convenantbrondata

Deelnemers conventant