Doorlopende machtiging

Middels dit formulier kunt u DAK Volmacht B.V. toestemming geven om doorlopende incasso-opdrachten te versturen naar uw bank. Zo kan DAK bedragen af schrijven voor bijvoorbeeld premie, kosten en assurantiebelasting. U kunt aangeven of dit voor 1 bepaalde polis geldt, of voor alle via DAK Vomacht B.V. lopende polissen.

Incassant ID: NL31DAK302377920000

Persoonlijke gegevens

Machtiging

Door ondertekening geef ik DAK Volmacht B.V. toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te versturen naar mijn bank om een bedrijf van mijn rekening af te schrijven wegens premie, kosten en assurantiebeslasting voor *
Door ondertekening geef ik mijn bank toestemming om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht aan DAK Volmacht B.V. *

Ondertekening

Datum *