Doorlopende machtiging

Middels dit formulier kunt u DAK Volmacht B.V. toestemming geven om doorlopende incasso-opdrachten te versturen naar uw bank. Zo kan DAK bedragen af schrijven voor bijvoorbeeld premie, servicebijdrage en assurantiebelasting. U kunt aangeven of dit voor 1 bepaalde polis geldt, of voor alle via DAK Vomacht B.V. lopende polissen.

Incassant ID: NL31DAK302377920000