De adviseur van morgen

De ICT-ontwikkelingen in de hypotheekmarkt gaan in rap tempo. Welke rol pakt de hypotheekadviseur op in die nieuwe wereld en hoe gaat technologie hem daarbij helpen? Gert Vasse en Marc de Ruijter geven tijdens een masterclass op HypoVak het antwoord op deze vragen en laten zien hoe Mijn Hypotheekdossier de hypotheekadviseur hierbij gaat helpen. Een aantal zaken lichten ze hier alvast toe. 

Een van de beloftes van blockchain is volgens Vasse dat de zelf-soevereine-burger de volledige regie heeft over zijn digitale gegevens. Alleen hij bepaalt wie hierover mag beschikken en welke informatie daarbij toegankelijk is voor die partij. Estland wordt hierbij vaak gezien als het grote voorbeeld van het digitale werken . De samenleving is volledig digitaal ingericht en alle online diensten zijn aangesloten op één overheidsportal. Als burger teken je documenten met een goed beveiligde digitale handtekening. De invoering van het elektronisch patiëntendossier leverde geen probleem op en toegang tot internet wordt In Estland al bijna 20 jaar als grondrecht gezien. 

Digitale samenleving

Waarom zijn we hier in Nederland nog ver verwijderd van wat in Estland al jaren een vanzelfsprekendheid is? Vasse: “Na de onafhankelijkheid van Estland moest er een nieuwe infrastructuur komen. In tegenstelling tot Nederland kon Estland een nieuwe infrastructuur inrichten zonder daarbij gehinderd te worden door  systemen uit het verleden. Estland is voor ons de stip op de horizon. Zolang de overheid de data niet zelf ontsluit, zullen er andere partijen opstaan om dit te faciliteren. Op die manier kun je initiatieven als Ockto en Mijn Hypotheekdossier zien als tussenstappen op de weg naar die stip op de horizon. Tussenstappen waarmee je klanten laagdrempelig laat  wennen om dingen zelf te doen en waarmee adviseurs veel tijd kunnen besparen. Ga met nieuwe brokjes techniek aan de slag en speel met tools die je online tegenkomt. Omarm de techniek en laat het vooral vóór je werken.”

Zo komt De Ruijter regelmatig voorbeelden tegen van met name relatief jonge advieskantoren die experimenteren met technische mogelijkheden. “Als je ziet wat sommige van die  kantoren – veelal gestart in de crisisjaren – al hebben geïntegreerd in hun website en waar ze over nadenken. Alles volgens een duidelijk plan. Dat zal een van de redenen zijn waarom juist die kantoren technisch gezien vaker vooroplopen en vanuit hun startpositie al meer gefocust zijn op de bestaande klant. Een positieve ontwikkeling daarbij is, dat ook de adviseurs die al langer actief zijn hun bestaande klanten meer in het vizier krijgen. Met Mijn Hypotheekdossier helpt DAK die adviseurs flexibel samenwerken met hun klanten. Kom het zelf ervaren tijdens HypoVak.”

Deeladviezen

Waar bronnen van wijsheid in het verleden werden gevormd door mensen, zijn daar inmiddels ook de digitale kennisbronnen aan toegevoegd. Op dit moment maakt de consument vooral nog gebruik van een combinatie van beide vormen. Enerzijds met tools als Mijn Hypotheekdossier waarin de klant online zijn zaken regelt , anderzijds met de adviseur als menselijk orakel voor advies en  bevestiging dat de juiste keuzes zijn gemaakt. Die trend zal zich verder ontwikkelen, waardoor de hypotheekadviseur in de toekomst vaker dan nu op basis van uurtarief werkt, verwacht Vasse. De klant begint online en schuift later in het traject bij de adviseur aan, die op dat moment de teller aanzet. Mijn Hypotheekdossier biedt kantoren de mogelijkheid om dit hybride prijsmodel in te gaan zetten. In dit met Yellowtail ontwikkelde hypothekenportaal kunnen advieskantoren samen met hun klant aan een hypotheekaanvraag werken. Klanten kunnen online het adviesgesprek voorbereiden en hun financiële situatie delen met behulp van de modernste technieken. Ook kunnen zij dossierstukken uploaden en online de voortgang van hun eigen hypotheekdossier volgen. Dit biedt zowel de adviseur als de klant tijdswinst en gemak.

Dubbel werk

In het hier en nu wordt er nog heel veel data door de keten geschoven, vergelijkbaar met de hoeveelheid documenten die er eerder doorheen gingen. Dat wordt volgens Vasse veroorzaakt doordat elke partij in de keten de data die binnenkomt weer opnieuw controleert. Het inkomen dat een adviseur heeft vastgesteld, wil de geldverstrekker ook weer bewezen zien. “Het oordeel van de adviseur wordt niet als waarheid aangenomen. Heel veel dubbel werk dus. Blockchain kan daarmee afrekenen. Daarbinnen worden alleen nog waarheden uitgewisseld en niet langer de onderliggende documenten. Dit op basis van digitaal vertrouwen tussen de ketenpartners. Die ontwikkeling gaat niet in grote stappen, maar je ziet wel dat partijen er mee experimenteren.”

Verder kijkend in die toekomst verwacht De Ruijter dat een deel van de adviseurs zich verder zal specialiseren, waar anderen juist aansluiting zullen zoeken bij de groep generalisten. Adviseurs die meer aan de oppervlakte blijven en daarmee prima de rol van financiële coach kunnen invullen. Ook in de toekomst zal voor beide soorten adviseurs een markt zijn, verwacht De Ruijter.
 

Persberichten

Gepubliceerd in InFinance HypoVak Beursspecial

17 mei 2019