DAK blijft innoveren met lancering nieuwe huismerklijn

Persberichten

Het unieke van DAK is dat de adviseurs meedenken en –beslissen en ook aan de bestuurstafel zitten. Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen moeten we waar nodig bruggen bouwen en soms concessies doen. Door goed naar elkaar te luisteren kunnen we samen onze dienstverlening verbeteren.

Zo is ook het plan ontstaan om een nieuwe propositie voor het volmachtbedrijf te ontwikkelen. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën hadden we de mogelijkheid om zowel de productlijn, het aanvraagsysteem en de gebruiksvriendelijkheid te vernieuwen en te verbeteren. Via een klankbordgroep konden de leden meedenken in de ontwikkeling van dit platform. 

Intuïtiever, gebruiksvriendelijker en sneller

In een door technologie gedreven, dynamische omgeving ligt het verwachtingspatroon van de adviseurs hoog. “Dan mag het niet zo zijn dat wij daar niet aan voldoen. We hebben toen besloten om de gehele ICT-omgeving op de schop te nemen.” DAK gebruikte tot die tijd dezelfde verzekeringssoftware voor zowel de voor- als de achterkant. Deze software wordt nu alleen gehanteerd voor de administratie van de polissen. “Na de realisatie van het nieuwe systeem, hebben we naast de voor- en achterkant een middenlaag gebouwd waarin de rekenfuncties en de acceptatieregels zijn geïntegreerd. Ook worden in deze laag de koppelingen met externe systemen en bronnen gelegd. Als laatste werd het nieuwe gebruikersinterface ontwikkeld. Dit is heel intuïtief, snel en gebruiksvriendelijk geworden.”

DAK Intermediairscollectief staat voor samenwerken, ondernemen en innoveren

Nieuwe propositie

Tegelijkertijd met dit ICT-project werd besloten om de producten te actualiseren naar de huidige marktstandaarden. Zodoende werd alles in een keer strak en up-to-date neergezet.

Het aangepaste productenpakket betreft de hele particuliere lijn; van de inboedel-, woonhuis- en opstalverzekering, tot rechtsbijstand en het verzekeren van auto, motor en caravan. Als uitgangspunt is gekozen voor het ontwikkelen van een eigen huismerklijn, waarmee de coöperatie zich onderscheidt van de concurrentie. Zij kiezen er veel meer voor om producten van verzekeraars in het schap te zetten, aldus Rijvers. “Waar de verzekeraars verder consolideren willen wij juist iets ‘nieuws’ neerzetten.  Zo heeft de adviseur meer te adviseren en de klant meer te kiezen.”

De adviseur in controle

De verzekeringen kunnen onder eigen naam, inclusief logo, van de adviseur worden uitgebracht. “Zo is de consument verzekerd bij zijn persoonlijke adviseur en niet bij een van de grote verzekeringsmaatschappijen. Dat versterken wij met het white label.” Rijvers benadrukt dat adviseurs met het nieuwe aanbod tevens meer invloed hebben op de premie. “Als intermediairs in concurrentie zitten, kunnen ze schuiven met een stukje premie en provisie en zich zo aanpassen naar het gewenste premieniveau. Daarmee krijgen ze veel meer flexibiliteit en zijn zij meer in controle.”

Volgens Rijvers zijn en blijven verzekeringen voor de gemiddelde consument een low interest product  en zal dit niet snel veranderen. “Dit biedt ruimte voor de adviseurs om hun klanten maximaal te ontzorgen op basis van hun diepe en brede klantkennis.”

Lokaal sterk verbonden

Rijvers vertelt dat de adviseurs van DAK de echte lokale helden zijn, zeer actief en met een sterke aanwezigheid. Dikwijls wordt de lokale voetbalclub of tennisvereniging gesponsord. “Het zijn kantoren waarvan wij graag zien dat ze écht onafhankelijk opereren. Daarom vragen wij altijd eerst de aandeelhoudersregisters op om te controleren of er geen verzekeraar binnenzit. Tevens wordt aan de hand van de jaarcijfers vooraf de financiële situatie van het bedrijf onder de loep genomen. Zo krijgen we een goed beeld in de bedrijfssolvabiliteit en -liquiditeit, want we willen de coöperatie zo gezond mogelijk houden.” Eenmaal lid van DAK hebben de leden coöperatief toegang tot de gehele markt.

In  zijn ambitie om te blijven groeien zijn nieuwe leden altijd welkom, zegt Rijvers tot slot. ”Wij willen morgen voor nóg meer intermediairs van betekenis zijn om met nóg grotere slagkracht coöperatief te ondernemen. Daarom staan we ook nooit stil. Dit jaar mogen onze leden nog een geheel nieuw ICT-platform voor zowel hypotheken als ook kredieten verwachten.” 

10 juli 2018
Tim Rijvers

Naast het collectief vormt ons vernieuwende karakter een drijvende kracht

Over DAK

Coöperatie DAK staat sinds 1981 voor de kracht van collectief ondernemen binnen de financiële markt. Zowel op het gebied van volmachten, kredieten en hypotheken als op het vlak van administratieve ondersteuning. Tim Rijvers, algemeen directeur van DAK Intermediairscollectief, ziet DAK meer als ‘intermediairverbeteraar’ dan als serviceprovider. “De uitdaging voor DAK ligt in het verbeteren van de bedrijfsprestaties én toekomstbestendigheid van de leden en hen daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen.”