Bij een hypotheekaanvraag wordt steeds vaker gebruik gemaakt van brondata in plaats van stukken. Het gebruik van brondata gebeurd via Ockto.

In Mijn Hypotheekdossier maken we hiervan gebruik. Bekijk onderstaande video over de digitalisering van het hypotheekproces op basis van brondata.

Om welke data gaat het?
Het gaat vooralsnog om (1) Inkomensbepaling Loondienst, (2) Basis Registratie Persoonsgegevens en (3) Mijn Pensioenoverzicht. 

Welke geldverstrekkers accepteren nu al op basis van brondata?
Dit is volop in beweging dus het is lastig om hier een actueel antwoord op te geven. Momenteel in ieder geval Argenta, Aegon, Rabobank, Florius (beheer), bijBouwe en Allianz. In de praktijk betekent dit vaak dat er minder inkomensstukken aangeleverd hoeven te worden. In de loop van de tijd zullen steeds meer stukken vervallen bij de dossiervorming.

Waarom moet men zo vaak inloggen om de brondata op te halen?
Bij iedere 'bron' dient de gebruiker opnieuw in te loggen.

Kun je de data nog aanpassen nadat deze is opgehaald?
Nee, dat is niet mogelijk. 

 

Heeft u vragen over de dossiertips? Neem dan contact op met DAK Hypotheken

Contact