Fraudebeleid DAK Volmacht

17 maart 2017
Waarom een fraudebeleid?

Vertrouwen is voor DAK Volmacht BV één van de belangrijkste uitgangspunten in onze relatie met onze klanten. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. 

Uit onderzoeken blijkt dat een kleine groep klanten misbruik maakt van ons vertrouwen, door fraude te plegen. Via de premie betaalt iedereen mee aan het fraudegedrag van anderen. Dit willen wij natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebeheersing. Wij vertellen u er graag meer over. 

Wat wordt verstaan onder fraude?

Onder fraude verstaan wij “het doelbewust benadelen van een verzekeraar (of bank) om er zelf financieel beter van te worden, of om een ander er financieel beter van te laten worden”.

De fraudeur geeft opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken met als doel om een onterechte verzekeringsdekking of -uitkering te verkrijgen. Enkele voorbeelden van fraude zijn:

 • Het geven van onjuiste informatie.
 • Een hoger bedrag opgeven dan de geleden schade.
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s of het vervalsen van nota’s.
 • Een afgewezen schade nogmaals claimen, met een ander verhaal.
 • Een schade in scène zetten
 • Bij het aanvragen van een verzekering, bewust informatie achter houden, bijvoorbeeld over het schadeverloop, eerdere opzeggingen door een verzekeraar of een strafrechtelijk verleden.
 • Het verzwijgen van medische gegevens bij het afsluiten van een inkomens- en/of levensverzekering.
Fraude opsporen en voorkomen

DAK doet er alles aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Bij het accepteren van een verzekering én bij het behandelen van schadeclaims voeren wij controles uit. De schadehistorie en specifieke fraude wordt geregistreerd bij Stichting Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS). Hiermee worden andere verzekeraars gewaarschuwd. Daardoor wordt het voor de fraudeur moeilijker zich (tegen de normale premie) te verzekeren. 

Als wij vermoeden dat er mogelijk wordt gefraudeerd, dan dragen wij ons dossier over aan de desbetreffende verzekeraar. De verzekeraar doet vervolgens onderzoek. Zij hanteren hierbij de gedragsregels die hiervoor gelden, bijvoorbeeld het recht van hoor en wederhoor. 

Welke maatregelen worden getroffen bij fraude? 

Als de verzekeraar vaststelt dat er fraude is gepleegd, dan wordt overgegaan tot maatregelen. De fraudeur wordt altijd per brief geïnformeerd. De maatregelen zijn:

 • Een schade niet vergoeden.
 • Een uitgekeerde schade terug laten betalen.
 • Het verhalen van de interne onderzoekskosten ad. €532,- op de fraudeur.
 • Extra gemaakte kosten worden eveneens in rekening gebracht.
 • Opzegging van de verzekering. Dit geldt ook voor andere verzekeringen die bij DAK zijn ondergebracht.
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst.
 • De verzekeraar plaatst de fraudeur op een interne incidentenlijst.
 • De verzekeraars registreert de fraude op de waarschuwingslijst (registratie Stichting CIS).
 • Aangifte bij de politie.

In de folder “De Verzekeraar oplichten? Fraudeurs betalen zelf de schade” leest u meer over de werkwijze bij het verhalen van de interne onderzoekskosten en al ten onrechte ontvangen schadevergoeding.