Enquete inzake Evaluatie provisieverbod

Algemeen
6 juli 2017

Onderzoeksbureau Decisio evalueert in opdracht van het Ministerie van Financiën de markteffecten van het provisieverbod op complexe producten. Het onderzoek loopt van april tot en met september van dit jaar.

Hoofdthema's in het onderzoek zijn de beoogde cultuurverandering naar klantgerichte advisering, de toegankelijkheid van advies en de ontwikkeling van het speelveld tussen distributiekanalen.

De onderzoekers bestuderen relevante literatuur en spreken met vertegenwoordigers van onder andere brancheorganisaties, marktpartijen en toezichthouders. Om recht te doen aan de grote verscheidenheid in de sector, wordt in het kader van het onderzoek een internet enquête uitgezet onder zoveel mogelijk adviseurs en bemiddelaars. Onderzoeksbureau Decisio heeft de serviceorganisaties die lid zijn van de OvFD daarom gevraagd om de internet enquête te verspreiden onder de bij hen aangesloten adviseurs en bemiddelaars.

Om u aan te melden als respondent stuurt u een email naar aanmelden@decisio.nl. Medio Juli ontvangt u een link naar de enquete.

Op de website van Decisio vindt u meer informatie.