App Mobielschademelden uit de lucht wegens datalek

Verzekeringen
2 augustus 2017

Update: Verwachting is dat de app 18 augustus weer operationeel zal zijn met aangescherpte beveiligingsfuntionaliteiten.

Afgelopen maandag 01-08-2017 is een datalek geconstateerd bij de MobielSchademelden-app van stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS). Dit is direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en daar is besloten om de app voorlopig uit de lucht te halen.

Via zeer specifieke zoekopdrachten op Google bleek het theoretisch mogelijk om een link te vinden naar schademeldingen en schademeldingen te bekijken, echter zijn er geen aanwijzingen dat het lek daadwerkelijk gebruikt is. Stichting EPS en de Verbond van Verzekeraars nemen privacy zeer serieus en doen diepgravend onderzoek naar de mogelijke risico’s van het datalek.

Omdat de app voorlopig uit de lucht is gehaald is het niet meer mogelijk is om op deze manier toegang te krijgen tot de schademeldingen. Gebruikers van de applicatie worden middels een e-mail geïnformeerd over het datalek wanneer zij proberen schade te melden.