Aanmeld procedure

Aanmelden lidmaatschap

Wij willen u heel graag als lid verwelkomen! Als coöperatie hebben we een verantwoordelijkheid richting onze achterban; u wordt immers mede-eigenaar. Vandaar dat wij toelatingscriteria voor nieuwe leden hanteren. Deze criteria worden beoordeeld wanneer u zich als lid gaat aanmelden aan de hand van uw aanmeldingsformulier en de aangeleverde stukken. Daar kan een afspraak met een accountmanager van DAK aan vooraf gaan. Deze zorgvuldige aanmeldingsprocedure heeft een doorlooptijd van ongeveer twee weken. Onze afdeling Sales vertelt u hier graag meer over via 030 - 666 00 07.

Mogelijkheid starterslidmaatschap 

DAK biedt ook startende kantoren de gelegenheid lid te worden. U komt in aanmerking voor een starterslidmaatschap als uw kantoor nog niet langer dan één jaar actief is. Uiteraard beschikt u als startende ondernemer niet over recente jaarstukken. In dat geval worden de prognoses getoetst aan de hand van een ondernemersplan, begroting en uw cv. Als starter kunt u alleen via maatschappij-incasso zaken doen. Het starterslidmaatschap is een voorlopig lidmaatschap van maximaal twee jaar waarna een definitief lidmaatschap kan worden afgegeven.